Chúng tôi nhận đặt hàng theo yêu cầu, bạn chỉ cần nhấn vào chat facebook và chúng tôi sẽ đặt hàng cho bạn.

Đối với các mẫu dưới 1.000.000đ cọc trước 100.000đ

Đôi với các mẫu trên 1.000.000đ cọc trước 30% giá trị của sản phẩm